Balo Gấp Gọn Chống Nước Siêu Nhẹ (30L)

381.600 309.600

Capacity: 30L

Size: 47 x 29 x 16cm / 18.5 x 11.4 x 6.2in

Folded Size: 25 x 23 x 8cm / 9.8 x 9.0 x 3.1in

Package Size: 25 x 25 x 8cm / 9.8 x 9.8 x 3.1in

Balo Gấp Gọn Chống Nước Siêu Nhẹ (30L)

381.600 309.600