Cốc Cà Phê Thủy Tinh

295.200 82.800

Color : transparent

Material: glass

Capacity: 80ml,250ml,350ml,450ml,600ml

Cốc Cà Phê Thủy Tinh

295.200 82.800