Dây Cước Câu Cá Mermaid (6.3m)

86.400 54.000

Độ dài dây: 6.3m

Chịu lực 5.4 kg

Chất liệu dây cước chắc chắn

Dây Cước Câu Cá Mermaid (6.3m)

86.400 54.000