Dây Đàn Hồi Tập Luyện Bóng Đá Đen

367.200 112.800

100% Brand new, high quality

To help to improve the skills

Material: Nylon (elastic)

Color: Black

Dây Đàn Hồi Tập Luyện Bóng Đá Đen

367.200 112.800